DRAPÁK RODEO
Doplněk propozic závodu
- kontakt na lékaře
- 602 428 976 Doktor Hadač
- 602 618 366 Doktor Hadač junior, hovoří anglicky...
Na tratích závodu bude dostupná zdravotní služba. Jednotlivá stanoviště budou vyznačena na mapě závodu v prostoru formální přejímky. Hlavní stanoviště zdravotní služby a lékřů bude v prostoru startu a cíle. Lékaři budou přítomni u rozpravy s jezdci.
- Pokyny pro jezdce, doprovod a diváky
Žádáme Vás o maximální ohleduplnost k obyvatelům obce Petříkovice. Dbejte na udržování pořádku. Berte ohledy na soukromé pozemky občanů. Chcete-li u někoho parkovat je nutné se nejprve dohodnout s majitelem pozemku. Využívejte toalet, bude jich po obci dostatek. Neumývejte motocykly v potoce. Nejezděte na motocyklech mimo stanovené tratě. Pro vyzkoušení nebo zahřátí motocyklů bude vyznačen k tomu určený prostor. V prostoru závodiště a okolí bude přítomna policie. Veškeré ježdění mimo tratě, nebo zkracování tratě, úmyslné trhání a poškozování značení povede k okamžitému vyloučení ze závodu.
Pro doprovod a diváky na motocyklech jsou připraveni průvodci. Pod jejich vedením je možné se pohybovat podél tratí. Kontakt na průvodce najdete na informační tabuli v prostoru formální přejímky. Jiný pohyb na motocyklech po pozemcích na kterých se závod koná je ZAKÁZÁN !!! Ježdění na motocyklech po ostatních pozemcích je také zakázáno. V obci bude snížena rychlost. Dodržujte dopravní značení. Šetřete s místama na parkování, parkovací plochy budou označeny.
- Je nutné dobře si zabezpečit své parkování. V minulích ročnících došlo k řadě krádeží. Neberte toto na lehkou váhu. Pořadatel za ztrátu věcí nezodpovídá.

Zdravím závodníky zitra v 8,00 ráno bude odstartována doplňková registrace na DRAPÁK RODEO 2017. Je volných cca. 80 startovních míst. Postup je stejný jako v první vlně.

Fotka uživatele Venda Šolín.

DRAPÁK RODEO 2017

nové informace !!!smile

Registracni_list     

Drapakrodeoregelment2017                    

 Propozice_zavodu_cz_2_10

Propozice Závodu

Název podniku:                DRAPÁK RODEO – EXTREM ENDURO 2017

Místo podniku:                 Petříkovice

Datum konání:                  21. - 23. 4. 2017

1.    POŘADATEL

Název klubu:                                    TRUT  TEAM  TRUTNOV

                                                            Dvořákova 564

                                                            Trutnov  54101

                                                          DRAPÁCI

Sídlo:                                                 Chvaleč 178 Chvaleč 542 11

Zodpovědná osoba:                       Václav Šolín

Telefon:                                            +420 776 701 288 , +420 605 371 679

E-mail:                                              venda.drapaci@seznam.cz

Sekretariát podniku:                      Ski areál Petříkovice

Zodpovědná osoba:                       Václav Šolín

Otevřen dne:                                   20. 4. 2017 od 10:00 do 21:00

21. 4. 2017 od 7:00 do 21:00

22. 4. 2017 od 7:00 do 21:00

23. 4. 2017 od 7:00 do 18:00

2.    PŘÍSTUP

Silnice: Trutnov směr Náchod, na konci Trutnova směr Radvanice, Adršpach. Po příjezdu do Petříkovic jeďte do Ski areálu.

3.    TŘÍDY

Drapák RODEO:

Třída – A ELITE

-        Open  bez rozdílu objemu moto

Třída – A HOBBY

-        Open do 40 let bez rozdílu objemu moto

-        Veteráni nad 40 let bez rozdílu objemu moto

-        Ženy všech věkových kategorií bez rozdílu objemu moto

Třída – B HOBBY

-        Open do 40 let bez rozdílu objemu moto

-        Veteráni nad 40 let bez rozdílu objemu moto

-        Ženy všech věkových kategorií bez rozdílu objemu moto

4.     PŘIHLÁŠKY

Přihlašování bude spuštěno 15. 2. 2017 v 08.00 hod.

REGISTRACE:  

proběhne na webu:  http://casomira.eu/registrace.php Po volbě závodu „Drapák RODEO 2017“ je nutno doplnit zbývající údaje a „odeslat“. V zápětí je vytvořen přehled na adrese http://casomira.eu/prehled.php  , který je seřazen dle startovních čísel. Chronologický přehled (tzn. dle času registrace do soutěže) bude poskytnut následně pořadatelem. Registrace bude ukončena v moment, kdy bude naplněn registrační limit 350 účastníků. Startovní čísla při registraci nejsou závazná a budou přidělena s předstihem pořadatelem.

POZN.: pokud se Vám nepodaří registrovat s Vašim startovním číslem, zvolte jakékoliv jiné v rozsahu 1-999.

Informace a změny v registracích:

 prostřednictvím formuláře na webu http://casomira.eu/prehled.php u svého jména kliknutím na odkaz „Požádat o změnu“

5.    STARTOVNÍ ČÍSLA

Startovní čísla budou přidělována pořadatelem dle pořadí při přihlašování. Pořadatel bude přidělovat čísla vlastní.

6.    ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA

Místo: Ski areál – Ředitelství soutěže.

                                                   Dne 20. 4. 2017 od 10:00 do 20:00

                                                   Dne 21. 4. 2017 od 7:30 do 10:00

Předmětem technické přejímky bude prohlídka homologačních štítků přileb. U technické prohlídky budou na motocykl a přilbu umístěny čipy pro časomíru.

Pneumatiky s hroty jsou zakázány

7.    SYSTÉM ZÁVODU A MĚŘENÍ

PROLOG:

Prolog se skládá ze dvou na sobě nezávislých soutěžních kol, do kterých může jezdec vjet v časovém úseku který určí pořadatel. (např. 1.kolo od 14.00 do 15.00hod a 2. kolo od 16.00 do 17.00hod (např. PROLOG1 a PROLOG2)). Každý jezdec může objet pouze 1kolo v tomto stanoveném časovém úseku (vyšší počet kol není dovolen a je sledován). Čas se měří od chvíle, jakmile jezdec vjede do soutěžního kola prologu a ukončí se vyjetím z tohoto kola, což se děje automaticky v přesně stanoveném prostoru pořadatelem (START/CÍL). Časový limit pro opuštění soutěžního kola končí vždy 30 min po konci stanoveného času pro možný vjezd do soutěžního kola. Pokud soutěžící nestihne projet cílem ve stanoveném limitu, kolo mu není započteno. Výsledky prologu jsou vypočteny součtem časů a kol za pravidla: soutěžící bez rozdílu, vítězí jezdec s vyšším počtem kol a nižším celkovým časem.  Tyto výsledky budou podkladem pro rozdělení do tříd. Rozdělení do tříd bude zveřejněno ve 20.00h na webu http://casomira.eu/browser_check.php  a zároveň zveřejněno pořadatelem.

HLAVNÍ ZÁVOD:

Jezdci vjíždějí na okruh dle výsledků z PROLOGu, popř. předchozího hlavního závodu. Čas pro měření soutěžícího je spuštěn a ukončen automaticky projetím stanoveného prostoru pořadatelem (START/CÍL). Časový limit na okruh je 4hod. Všichni jezdci jsou povinní projet tzv. CHECKPOINTem (kontrolní body na trase okruhu) jejichž počet bude upřesněn pořadatelem před zahájením soutěže. Pokud jezdec vynechá některý z těchto CHECKPOINTů bude penalizován jedním trestným bodem, a to za každý neprojetý CHECKPOINT. Tzn. např.: chybějící 4 CHECKPOINTy = 4 trestné body. Výsledky z hlavního závodu jsou vypočteny pravidlem: soutěžící ve skupinách (popř. bez skupin), ve skupině (popř. bez skupin) vítězí soutěžící s nejnižším časem na okruh a zároveň nejnižším počtem trestných bodů.

POZN: Všechny konečné výsledky budou umístěny na webu http://casomira.eu/results.php a průběžné výsledky budou aktualizovány na ONLINE webu http://casomira.eu/browser_check.php . Zde je nutno upozornit, že vzhledem k povaze soutěže, zvláště pak v průběhu soutěže, web „VÝSLEDKY ONLINE“ nelze považovat za „průběžné výsledky“!

8.POJIŠTĚNÍ

Závod bude pojištěn dle příslušných norem k tomu sjednaných.

Podpisem formuláře přihlášky do závodu jezdec potvrzuje, že má sjednané úrazové pojištění pro motocyklový sport.

Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození motocyklu, jeho příslušenství a dílů vzniklého pří nehodě, ohni nebo jiných živelných případech.

9.EKOLOGICKÁ SMĚRNICE

Prostor pro vylévání olejů a ostatních závadných látek je zřízen vedle technické přejímky motocyklů.

Porušení zákazu vylévání těchto látek v jiných prostorách je pokutováno částkou 3.000 CZK. Dále je povinné použití absorpční rohože při provádění servisních prací. Porušení těchto nařízení je pokutováno částkou 3.000 CZK.

10.VKLADY

Vklady závodníka činí:

-        Startovné uhrazené do 15. 3. 2017 na níže uvedený účet činí 2.800 CZK nebo 100 EUR

-        Startovné zaplacené později nebo u formální přejímky v hotovosti je 3.300 CZK nebo 130 EUR.

-        Limit jezdců pro start v závodě je 350.

-        Jezdcům nebudou vypláceny žádné finanční náhrady.

Bankovní spojení:                          FIO BANKA

                                                          2500729729/2010

                                                          IBAN CZ6520100000002500729729

                                                          SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX                     

 ODMĚNY A CENY

Ceny budou uděleny prvním pěti jezdcům v každé kategorii (poháry a věcné ceny)

Zvláštní finanční odměna bude udělena prvním třem nejrychlejším jezdcům v součtu časů obou dní závodu ve třídě ELITE

11. VÝKLAD PROPOZIC

VÝKLAD PROPOZIC ZÁVODU

Výklad těchto propozic závodu je zcela v pravomoci ředitele závodu.

Ve Chvalči dne 31. 1. 2017

Ředitel závodu: Václav Šolín